Използваме „бисквитки“, за да оптимизираме Вашето търсене и за да персонализираме blick-bg.com спрямо Вашите предпочитания. Научете повече за нашите „бисквитки“.

  • Днес е: 17 май 2022, вторник
БЛИК - образование, Българите в чужбина и чужденците в България, Споделено с БЛИК 0 Коментара 936

"Erasmus+" приключения на една италианка в България

Админ
юни 08 / 2020

Здравей, Вирджиния, разкажи малко за себе си – от къде си, на колко години си, какво учиш.

Вирджиния: Казвам се Вирджиния и съм на 25 години. Аз съм от Палермо, Сицилия. Дипломирам се през септември в специалност Социална психология на работа и организация. Приключвам моя курс през септември.

-Ти беше в България, благодарение на програма „Erasmus+“. Моля те, разкажи как избра България и по-специално Югозападен университет „Неофит Рилски“ за своята мобилност.

Вирджиния: Исках да направя една „Erasmus+” мобилност преди да завърша университет.

Сред различните възможни дестинации, спечелих за Благоевград.  Не знаех нищо за България, когато тръгнах от Италия, така че за мен България беше откритие във всички отношения. За мен България е една страна наистина много красива и много би ми харесало да се върна отново, за да посетя останалата част на страната, разположена близо до Черно море.

-Какво учи тук?

Вирджиния: Психология.

-Какво мислиш за твоя опит, придобит по време на обучението ти в ЮЗУ? ЮЗУ даде ли ти добро обучение, подобно на това в твоя университет?

Вирджиния: Опитът ми в ЮЗУ не беше лош. Беше доста различен от този в италианските университети, но професорите бяха доста полезни. Единственото нещо, което не ми хареса беше факторът език, защото нито един от студентите не говореше английски и така трябваше да бъдем сами на лекции и по този начин по-трудно се социализирахме и интегрирахме с други студенти.

-Ако трябва да посъветваш други студенти да изберат България за своята мобилност, какво би ги посъветвала? Също така и за неща, които трябва да направят или опитат по време на тяхното пътуване в България?

 Вирджиния: Ще ги посъветвам да посетят България, защото тази мобилност дава възможност да опознаете една страна, която има много за предлагане и природни пейзажи, които са наистина красиви.

-Кои бяха най-позитивните страни на твоя престой в България?

Вирджиния: Възможността за пътуване и посещение на различни места,които дори бяха доста по-различни от моята култура.

-Какво най-много ти хареса в България?

Вирджиния: Едно конкретно място "Седемте рилски езера", мисля, че е сред най-красивите места, които съм виждала.

-Кои са местата, които успя да посетиш, докато беше в България? Кои от тях превзеха сърцето ти?

Вирджиния: Седемте рилски езера, Рилският манастир, София, Велико Търново.

-Разкажи някой любим спомен от твоята мобилност в България?

Вирджиния: Нямам конкретен.

-Кои са разликите, които видя между българите и италианците?

Вирджиния: Българите са по-малко експанзивни от италианците. Не са толкова топли и се усмихват по-малко. Отне ми време, за да разбера както движенията на главата (да, не, добре), така и изражението на лицето във връзка изразяването на чувствата.

-Научи ли малко български? Коя е твоята предпочитана дума на български?

Вирджиния: Малко, предимно поздрави и благодарности.

- Какво ще си спомняш в бъдеще за България?

Вирджиния: Ще нося спомена за красиво преживяване в наистина красива страна.

-Липсва ли ти нещо от България, когато вече си в Италия? Кое е това нещо?

Вирджиния: Беше красиво изживяване и имам наистина сладки спомени, но също така съм много щастлива, че съм отново в Италия, тъй като много обичам моята страна, моята храна и италианците.

Благодаря ти за интервюто. Ще те очакваме отново в България! Успех!

Б.В.

-Salve, Virginia, racconta un po` di te– di dove sei, quanti anni hai, che cosa studi?

Virginia: Mi chiamo Virginia, ho 25 anni e vengo da Palermo, Sicilia. Sono una laureanda della specialistica di Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni. Concluderò il mio corso di studi a settembre.

-Tu sei stata in Bulgaria, grazie al programma Erasmus+. Dimmi, per favore, come hai scelto la Bulgaria e SWU per la tua esperienza?

Virginia: Volevo fare un'esperienza Erasmus prima della fine dell’università.

Tra le varie mete disponibili ho vinto per Blagoevrad. Non sapevo nulla della Bulgaria quando sono partita quindi per me è stata una scoperta a tutti gli effetti. Ho trovato il paese davvero molto bello, mi piacerebbe molto ritornare per visitare la parte del paese che si affaccia sul Mar Nero.

-Che cosa hai studiato qui?

Virginia: Psicologia.

-Che cosa stai pensando per la tua esperienza al SWU? SWU ti ha dato un’offerta formativa buona e simile a quella della tua l’università?

Virginia: La mia esperienza con l’università non è stata male. Molto diversa dal concetto di università italiano. Ma I professori sono stati abbastanza disponibili. L’unica cosa che non mi è piaciuta è stato che per un fattore linguistico, perché nessuno parlava inglese tra gli studenti, abbiamo fatto lezione da soli non permettendoci di integrarci e socializzare con gli altri studenti.

-Se devi consigliare alle altre persone  che scelgono di studiare in Bulgaria, che cosa gli consigli? Anche per le cose che devono fare e provare durante il loro viaggio in Bulgaria?

Virginia: Consiglierei di visitare la Bulgaria perché questa esperienza permette di conoscere un paese che ha molto da offrire e che ha dei paesaggi naturali davvero belli.

-Quali sono gli aspetti più positivi del tuo soggiorno in Bulgaria?

Virginia: La possibilità di viaggiare e visitare posti diversi e a tratti anche lontani dalla mia cultura.

-Che cosa ti e` piaciuto di piu’ in Bulgaria?

Virginia: Un posto specifico “seven rila lake", credo sia tra I posti più belli che abbia mai visto.

-Quali sono I posti , che hai visitato, mentre stavi in Bulgaria? Quale ha conquistato tuo cuore?

Virginia: Seven Rila Lake, Monastero di Rila, Sofia, Veliko Tarnovo

-Racconta il ricordo piu bello della tua esperienza in Bulgaria?

Virginia: Non ne ho una specifica.

-Quali sono le differenze che hai visto tra I Bulgari e gli italiani?

Virginia: I bulgari sono meno espansivi rispetto agli italiani. Meno calorosi e sorridono di meno. Ho impiegato tempo a decifrare sia I movimenti di testa (si, no, ok) che le espressioni facciali in relazione ai sentimenti.

-Hai imparato un po` il bulgaro? Qual è la tua parola bulgara preferita?

Virginia: Poco, più che altro I saluti e I convenevoli.

- Che cosa ti ricordera`in futuro della Bulgaria?

Virginia: Mi porterò il ricordo di una bellissima esperienza in un paese davvero bello.

-Ti manca qualcosa della Bulgaria adesso, che sei nel tuo Paese? Qual è questa cosa?

Virginia: È stata una bella esperienza e ho un ricordo davvero dolce ma sono anche molto felice di essere ritornata in Italia in quanto sono molto innamorata del mio paese, del mio cibo e degli italiani.

 

Grazie tanto per la tua intervista! Ti aspettiamo un`altra volta in Bulgaria! In bocca al lupo!
    Няма налични коментари
Трябва да си влезете в профила, за да можете да коментирате.